Liên hệ

Tel.0862 712 547

Phone.0934 888 080

Phone.0966 777 434

ngocviet.md@gmail.com​

http://plasmacnc.com.vn

C8/17 Dân Công Hỏa Tuyến

Ấp 3,Vĩnh Lộc A, Bình Chánh

TP Hồ Chí Minh, Việt Nam